Υπηρεσίες

Η Bartenders έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες bartending και consulting τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται: